Dokumenty

Obecná doporučení

Co a jak dělat, jak se na lajnách chovat a nechovat. Pokud budeme ohleduplní k okolí, budeme moci dále chodit a napínat. :)

Zápisy z členských shůzí a schůzí VV

Pokud tě zajímá co se řeší na schůzi všech členů – valné hromadě alias členské schůzi nebo na schůzkách výkonného výboru, zde najdeš zápisy.

Dokumenty o sdružení