Kdo jsme

Česká asociace slackline z.s. je spolek zastřešující příznivce slackline a jejich zájmy v České republice. Snažíme se zejména o to, aby se slackline mohl volně rozvíjet, mohl být provozován širokou veřejností a jednáme v tomto důsledku s orgány státní správy a ochrany přírody.

Jsme pravděpodobné první organizací sdružující příznivce slackline na světě. Asociace začala vznikat v druhé polovině roku 2010, přípravy vedly k oficiální registraci na Ministerstvu vnitra dne 4.3.2011

Historicky první nápad na vznik asociace pochází z hlav Jiřího Janouška (Kolouch) a Jiřího Bláhy (George). Myšlenka však vydržela 2 roky spát a v roce 2010 ji začal společně s Kolouchem rozvíjet Ondřej Kváš (OndraHK). Začátkem roku 2011 společně dokončili stanovy sdružení a poslali je k registraci na Ministerstvo vnitra. Na vzniku a přípravách se samozřejmě podíleli i další (Olga Pavlíková (Oli) – třetí člen přípravného výboru, Marek Smolka (Marc), Coon, Jakub Hanuš (Kwjet)…).

První ustavující valná hromada se konala 22.5.2011 v areálu lezecké stěny v Sobotce. K tomuto dni čítala asociace 29 členů. Na této valné hromadě byl zvolen první výkonný výbor a předseda Bezpečnostně-technické komise.

Současné vedení asociace:

Prezident: Lukáš Winter
Viceprezident: Luboš Vlk
Členové výkonného výboru: Tereza Střílková, Silvie Doležalová
Tajemník: Adam Máčel

Pokladník: Silvie Doležalová

Členové výkonného výboru: Lukáš Winter, Luboš Vlk, Tereza Střílková, Silvie Doležalová, Adam Máčel