Náhradní členská schůze 2021

Místo konání:
Srbsko Highline Party – Lom Alkazar, Srbsko, Česká republika
souřadnice: 49.9504422N, 14.1248214E

Datum konání: 9.10.2021 od 17:00

Program:

 1. Zjištění usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a skrutátorů
 2. Update z dění v asociaci za poslední dva roky
 3. Update z Mezinárodní Slacklinové Asociace (ISA)
 4. Schválení účetnictví za rok 2019 a 2020
 5. Schválení plánu na další období
 6. Schválení výše příspěvků na další období
 7. Volba členů výkonného výboru
 8. Volba tajemníka
 9. Vyhlášení a ocenění nejlepších sportovních výkonů za předešlé období
 10. Vyhlášení a ocenění za přínos slackline za předešlé období
 11. Diskuze a případná další vzniklá hlasování