Byl zvolen nový výkonný výbor

Uděláme vše, co bude v našich silách, aby se slacklining mohl volně rozvíjet a pokusíme se ČAS posunout dopředu…

Buďte k nám shovívaví, vše děláme ve svém volném čase a práce není málo. Jsme ale mladí, zapálení a odhodlaní!

Také bychom chtěli poděkovat všem těm, kdo v minulosti přiložili v ČASu ruku k dílu a pomohli tak v rozvoji české asociace a slackliningu obecně. Těch lidí je mnoho a patří jim velké DÍKY!

Oficiální složení aktuálního výkonného výboru:

prezident: Lukáš Winter
víceprezident: Luboš Vlk
členové VV: Silvie Doležalová a Tereza Střílková
tajemník: Adam Máčel