Trenér lic. B

Ve spolupráci s Trenérskou školou FTVS UK je možné absolvovat trenérský kurz se zaměřením slackline. Jedná se o 150 hodinový kurz. Který má obecnou část (50 hodin) zprostředkovanou FTVS a odbornou část (100 hodin) od České asociace slackline.

Úspěšní absolventi získají osvědčení, které je opravňuje k získání živnostenského oprávnění a přiznání kvalifikace trenéra licence B – II. třídy.

Pro koho je kurz vhodný:
Je vhodný pro slacklinery, kteří chtějí slackline vyučovat, vést workshopy a tréninky.
Není nutný pro slacklinery, kteří chtějí slackline pouze provozovat (např. na letních táborech, ve školách a volnočasových centrech). Pracuje se na kurzu bezpečného napínání slackline.

Podmínky účasti:
Platné členství v ČAS
Pokročilá slacklinová úroveň (Přechod longline 100+, úspěchy v tricklinových soutěžích atd… Ve sporných případech rozhoduje o splnění tohoto požadavku s konečnou platností výkonný výbor.)
Zájem o učení slackline
Dostatečné časové možnosti pro přípravu a absolvování kurzu.

Zájemci se mohou hlásit na mail: info@ceska-asociace-slackline.cz

Seznam instruktorů s platnou licencí Trenér licence „B“ – Slackline

JANOUŠEK Jiří
KOVALČÍK Tomáš
KUCHAŘOVÁ Anna, Ing. arch.
KVÁŠ Ondřej, Ing.
LUSTIK Tomáš, Ing.
PANOCHOVÁ Tereza
PAVLÍKOVÁ Olga, Ing.
SMOLKA Marek, Ing. arch.