Prohlášení o zpracování osobních údajů

Každý registrovaný člen se stává členem Česká asociace slackline, z.s. se sídlem Zenklova 24/54, Praha 8, 180 00, a je si vědom, že zapsaný spolek (dále jen „správce“) bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • rodné číslo

Jeho osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

 • vedení evidence členů spolku
 • komunikace s členem spolku
 • pořádání členských schůzí a akcí spolku
 • zasílání informací o aktivitách spolku

Člen spolku bere na vědomí, že má právo:

 • na přístup k jeho osobním údajům
 • na opravu nesprávných osobních údajů
 • na výmaz jeho osobních údajů
 • na omezení zpracování jeho osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů
 • na přenositelnost jeho osobních údajů
 • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Člen spolku také bere na vědomí, že výše uvedená práva může uplatnit u správce písemně na adrese sídla správce nebo e-mailem na info@ceska-asociace-slackline.cz.

Člen prohlašuje, že byl řádně informován o právech uvedených výše a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolně a svobodně.