Podpora – Strojírna

Česká Asociace Slackline se momentálně řeší otázku podpory trickliningu a tricklinerů samotných. Trickline je momentálně nejdynamičtější odvětví slackline a má velký potenciál pro nábor nových lidí. Cíle, které si asociace stanovila nejsou nereálné, ale k jejich zvládnutí je potřeba rozšířit členskou základnu. Ještě v průběhu tohoto roku, bychom rádi zažádali o mimořádnou dotaci/sponzorský dar, který bychom rádi užili na zaplacení prostor, kde momentálně trikaři trénují. Další variantou je jednání s městem Praha s cílem najít jiné, lépe vyhovující prostory, které by z nějaké části sponzorovalo i samotné město. V neposlední řadě chceme oslovit potenciální sponzory, kteří by zaštiťovali buď současné nebo budoucí prostory (nové žíněnky, nájem, kvalitnější vybavení). Pokud bychom zůstávali u nynějších prostor, hlavním cílem by bylo „strojírnu“ dostat do stavu přiměřeného natolik, aby v prostorách šlo např. 1x za týden pořádat kurzy pro nové zájemce. Asociace by nadále chtěla projekt „strojírna“ podpořit i materiálně.

Momentálně jsme z rozpočtu jednorázově uvolnili 5.000 Kč, jako odměnu, která poputuje za Jiřím Cerhanem, kterému patří veliké díky za to, jak dlouho a zcela nezištně sponzoruje prostory „strojírny“. Věříme, že Jirka peníze využije správným způsobem.

Odkaz na fb strojírny: https://www.facebook.com/slacklinehala

Momentálně jsou v týdnu tři tréninkové dny. Tréninkové časy: Út, Čt 18-21 a Ne 10-13 Nutná domluva předem! Vstupné je dobrovolné, ale počítejte s tím, že čím víc dáte, tím spíš se bude z peněz moci koupit něco nového.