Co je slackline

Slacklining, neboli slackline je chození a balanocování na průtažném popruhu. Slovo slackline je odvozeno z anglického „slack“ – volný a „line“ – lajna nebo popruh. Slackline je sport, zábava i odreagování. Chození po lajně vyžaduje koncentraci, trpělivost, uklidnění mysli, schopnost ovládat své pohyby a nutí vás zapojit svaly, o kterých jste do teď neměli ani tušení. Zaujme každého, koho baví hledání rovnováhy a překonávání vlastních limitů… Mezi hlavní slackline disciplíny patří: longline, highline a trickline a highline freestyle. Rozlišujeme ale i další disciplíny jako je lowline, midline wasserline, urbanline, speedline, rodeoline a další.

Slackline disciplíny

Lowline  je nejběžnější typ slackline, protože jde o lajnu několik centimetrů nad zemí. Za lowline je považována lajna do 30 m délky a 1 m výšky. Je vhodná pro začátečníky pro výuku chůze po slackline. Nejčastěji je napínána pomocí systémů s ráčnou nebo napínacím systém Ellington.


Longline – je lajna v délce 30 m a více. Longline se obvykle napíná na popruhu širokém 25 mm za pomoci sofistikovaných systémů, jako jsou kladkostroje, tandem, Ellington nebo Buckingham systém. Longliny se nejčastěji tahají v parku na louce. Obtížnost longline se odvíjí nejen od délky, typu popruhu a tenzi v lajně, ale i vlivu vnějších faktorů jako je vítr, světlo nebo teplo a vnitřních faktorů jako je např. psychické rozpoložení slacklinera, fyzická zdatnost, motorika či míra únavy. 

Middline – je lajna považována za mezistupeň mezi lowline a highline. Je jednou z nejnebezpečnějších disciplín, protože je často složité zajistit spolehlivé jištění slacklinera tak, aby při pádu nedošlo ke zranění. Ve výšce okolo 5 m nad zemí je při pádu na zem velké riziko zranění, kterému s ohledem na průtažnost popruhu při pádu do jistícího lana nelze efektivně zabránit. Z tohoto důvodu se nejčastěji tahají midliny nad vodou.


  • Highline – je lajna natažená ve výšce 10 a více metrů nad zemí. Také ji nazýváme královskou disciplínou. Obvykle se napíná mezi stromy, skalními masivy, věžemi či domy. Kromě strachu z výšek je dalším obtížným faktorem orientace těla a vnímání prostoru. Na rozdíl od ostatních druhů slackline, u highline někdy nelze najít takzvaný vyrovnávací bod, který mozek používá k držení rovnováhy.  Napínání highline vyžaduje znalosti a nabyté zkušenosti tak, aby chození a napínání bylo bezpečné. Při napínání highline se slackline popruh vždy zdvojuje, aby
    v případě přetržení jedné lajny zůstal highliner jištěn druhým popruhem – tzv. backupem.

Trickline – je lajna, na které se dynamicky skáče nebo se na ní provádí statické triky. Na trickline se nejčastěji používá 5 cm široký popruh, který se obvykle dotahuje pomocí kladek nebo ráčny tak, aby byl dostatečně napnutý a dalo se na něm dobře odrážet a skákat. Při jejím provozování musíme brát obzvláště velký ohled na bezpečnost a vždy napínací systém dodatečně zajistit. Trickline je disciplína, ve které se pořádají závody.


Wasserline – je lajna, která se napíná nad vodní hladinou. Často se chodí nejen nad vodou, ale také vodou. Pohyb vody často narušuje rovnováhu člověka, proto než si na ni Vaše hlava zvykne, bývá chození zpočátku obtížné. Díky mihotající se hladině je držení rovnováhy obtížnější. Tato disciplína je vhodná pro horké letní dny.

Urbanline

je lajna, která se napíná ve městě. Jako kotvicí body používáme většinou sloupy, budovy a jiné pevné body.

Rodeoline – je lajna, která se kotví povolená a prověšená. Slackline v podstatě volně visí a není dotažená v kotvení. 

Freestyle highline – mladá akrobatická disciplína, při které highlineři předvádějí akrobatické triky na highline.

Speedline – je soutěžní disciplína, ve které se závodí na slackline nebo highline na čas či v paralelním závodě na dvou stejně dlouhých slackline.