Co děláme

Usilujeme o to, aby se slackline, ve všech svých podobách, mohl volně rozvíjet a mohl být provozován širokou veřejností. Jednáme v tomto důsledku s orgány ochrany přírody a státní a veřejné správy. Prostřednictvím našim členů a výkonného výboru sledujeme a rozvíjíme nejnovější trendy a určujeme směr, kam se slackline bude vyvíjet.

V České Asociaci Slackline se zabýváme zejména těmito činnostmi:

  • Vyjednáváme výhody pro členy asociace (slevy na vstupném, slevy v obchodech a další).
  • Jednáme s orgány státní správy o možnostech provozování slackline (zejména v městských parcích).
  • Jednáme s orgány ochrany přírody o možnostech provozování slackline (zejména na územích CHKO).
  • Vydáváme doporučující dokumenty pro provozování slackline (zejména bezpečnostního charakteru).
  • Zřizujeme asociací certifikované instruktory slackline – Možnost získání trenéské licence třídy B (Možnost vydání ŽL). Dále pracujeme na vzniku kurzu pro bezpečné napínání slackline. (Instruktor slackline certifikovaný asociací)
  • Organizujeme přednášky a další vzdělávací činnost.

Co neděláme:

  • Komerční činnost – exhibice, vystoupení, workshopy – v případě zájmu kontaktujte komerční subjekty.